Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Cưới

Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Cưới.
Dịch vụ trang trí cưới hỏi uy tín, chất lượng bởi Dianthus Wedding Decor tại Sài Gòn, Việt Nam.

Khi chuẩn bị tiến hành đặt Dịch Vụ Cưới Hỏi, bạn có thể tham khảo và download Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Cưới do Dianthus Wedding Decor biên soạn sau đây.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CƯỚI
Số: … -… HDDV/DWD20…

– Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2008 – QH11 của quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua.
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hợp đồng này được thành lập vào Thứ … ngày … tháng … năm 20 ... tại TP. HCM, chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

ÔNG/BÀ:  …………………………………………………. Đại diện cho:

CÔ DÂU: ……… CHÚ RỂ: ………
Ngày sinh: ……… Ngày sinh: ………
CMND: ……… CMND: ………
Địa chỉ: ……… Địa chỉ: ………
Số điện thoại: ……… Số điện thoại: ………
Email: ……… Email: ………

(Sau đây gọi tắt là bên A)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ CƯỚI:

CTY CP TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI VIỆT NAM

LÀ ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỦA

Địa chỉ: 69 Hồ Văn Huê, P.9, Quận Phú Nhuận.

Văn phòng: S205-2217 Vinhomes Grand Park, Thủ Đức.

Mã số thuế: 0315922368

Đại diện: Ông Trần Mạnh Cường

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

DIANTHUS WEDDING DECOR

Địa chỉ: 157/13/4 Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh

Website: www.weddingdecor.vn

Email: [email protected]

Quản Lý: Bà Đào Phương Anh – 0917489600

Người phụ trách HĐ:

Điện thoại:

(Sau đây gọi tắt là bên B)

(Bên A và Bên B sau đây được gọi tắt là hai bên, hoặc các bên)

Hai bên đồng ý ký Hợp Đồng Dịch Vụ Cưới số … -… HDDV/DWD20… với nội dung chi tiết như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
– Bên B có trách nhiệm cung cấp các Dịch Vụ Đám Cưới/Đám Hỏi/Sự Kiện cho bên A theo chi tiết của Phụ Lục Hợp Đồng – 01 đính kèm.
– Lưu ý: Phụ Lục Hợp Đồng 01 đồng thời được xem là bảng báo giá chính thức kèm theo chi tiết các dịch vụ/hạng mục/công việc đã được hai bên thỏa thuận thống nhất.
– Sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng mà có sự thay đổi về dịch vụ/hạng mục/công việc so với Phụ Lục Hợp Đồng 01 mà có thể dẫn đến thay đổi giá trị hợp đồng. Bên A sẽ phải thanh toán cho Bên B dựa trên bản Phụ Lục Hợp Đồng 01 bổ sung.

ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
2.1 Giá trị hợp đồng:
– Bằng số: ……………………………………. VNĐ.
– Bằng chữ: ……………………………………. đồng.

2.2 Phương thức thanh toán:
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chia thành các lần như sau:

 • Lần 1: Đặt cọc giữ ngày (số tiền là … VNĐ – Viết bằng chữ: …) vào ngày … / … / …
 • Lần 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng (số tiền là … VNĐ – Viết bằng chữ: …) vào ngày … / … / …
 • Lần 3: Thanh toán phần còn lại (số tiền là … VNĐ – Viết bằng chữ: …) vào ngày … / … / …

– Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có) bên B sẽ thông báo trước và phải được sự chấp thuận từ bên A. Sau khi thực hiện xong, bên A phải thanh toán thêm khoản phát sinh này.
– Bên A chuyển khoản cho bên B thông tin chi tiết như sau:

  • Chủ tài khoản: Trần Mạnh Cường
  • Số tài khoản: 0071000747436
  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Chi Nhánh: Tân Định, TP.HCM

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN.

3.1 Trách nhiệm của Bên A:
– Gặp gỡ và trao đổi với bên B về nội dung, địa điểm và thời gian thực hiện công việc.
– Hỗ trợ cho bên B trong quá trình chuẩn bị và trong suốt thời gian thực hiện công việc.
– Thanh toán đúng thời hạn ngay sau khi nhận sản phẩm theo điều 2.2.
– Trong trường hợp bên A chậm thanh toán thì phải chịu phạt lãi là 0,1% /ngày của phần giá trị bị chậm
– Trong trường hợp thay đổi ngày thực hiện, bên A có trách nhiệm báo trước cho bên B ít nhất  07 (bảy) ngày trước ngày thực hiện. Trường hợp thay đổi, dời ngày trong vòng 03 (ba) ngày trước ngày thực hiện, bên A sẽ bồi thường cho bên B là 50% giá trị hợp đồng.

3.2 Trách nhiệm của Bên B:
– Thực hiện theo đúng các nội dung nêu tại Điều I của hợp đồng trừ các trường hợp bất khả kháng như bệnh dịch, thiên tai, bão lụt, động đất….
– Xây dựng phong cách/lên ý tưởng chi tiết các dịch vụ/hạng mục/công việc và trước khi tiến hành phải được hai bên nhất trí thông qua.
– Phải đến khảo sát địa điểm tổ chức theo yêu cầu của bên A để chuẩn bị cho công việc được thực hiện đúng, đầy đủ, phù hợp và thẩm mỹ.
– Đến thực hiện dịch vụ/hạng mục/công việc tại … vào ngày … / … / … và thu dọn vào ngày … / … / …
– Theo sát các nhiệm vụ đã ghi rõ trong Phụ Lục Hợp Đồng – 01 đính kèm.

ĐIỀU IV: TẠM NGƯNG, HỦY, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG.
– Bên B sẽ tạm ngưng một hoặc tất cả các dịch vụ trong hợp đồng này sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên A.
– Trong trường hợp bên A thay đổi về nội dung công việc dẫn đến thay đổi về giá trị hợp đồng thì bên A phải thanh toán thêm những phần giá trị thay đổi đó.
– Nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại là 50% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.
– Trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, bão lụt, động đất, dịch bệnh… các hoạt động Tổ Chức Sự Kiện, Tiệc Cưới tạm dừng theo chỉ thị của Chính Phủ thì Hợp Đồng được bảo lưu đến khi hoàn thành Sự Kiện/Tiệc Cưới mới hoặc theo thoả thuận của hai bên.
– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
– Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không tự giải quyết được sẽ thống nhất chuyển vụ việc tới Tòa Án Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh để giải quyết.
– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các bên hoàn tất trách nhiệm của mình.
– Hợp đồng được làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau, bên A giữ một (01) bản, bên B giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Download: Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Cưới – Dianthus


 

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo