Minh Vân & Tuấn Long

Date: June 17th, 2018
Bride & Groom: Minh Vân & Tuấn Long
Organized by Viet Nam Wedding Planner
Color Theme: 
Decoration Team: Dianthus Wedding Decor
Decoration Photo: Sweet Love Studio
Photographer: TMC
Videography: Dragon Films Wedding & Events
Make-up Artist:
Location: Sai Gon, Viet Nam

Hai bạn Minh Vân & Tuấn Long đã sử dụng dịch vụ Trang Trí Nhà Lễ Gia Tiên Hoa Tươi – Gói Harmony Orchid được cung cấp bởi Dianthus, sau đây là hình ảnh chi tiết của gói dịch vụ.

Rate this post