Pricing

TRANG TRÍ GIA TIÊN

4,700,000 VNĐ

HIỆN ĐẠI
Hoa Vải
 • Cổng hoa vải Hiện Đại
 • 01 Phông màn Gia Tiên
 • 01 Bàn Gia Tiên
 • 01 Bộ lư đồng
 • 01 Bàn mâm quả
 • 01 Bàn hai họ
 • 12 Ghế dựa
 • 02 Bộ ấm tách trà
 • 02 Bình hoa tươi
 • 01 Bảng chữ hoa vải
 • 01 Bảng chữ Cổng Hoa

5,300,000 VNĐ

HIỆN ĐẠI
Kim Sa
 • Cổng hoa vải Hiện Đại
 • 01 Phông màn Gia Tiên
 • 01 Bàn Gia Tiên
 • 01 Bộ lư đồng
 • 01 Bàn mâm quả
 • 01 Bàn hai họ
 • 12 Ghế dựa
 • 02 Bộ ấm tách trà
 • 02 Bình hoa tươi
 • 01 Bảng chữ hoa vải
 • 01 Bảng chữ Cổng Hoa

4,700,000 VNĐ

RUSTIC
Hoa Vải
 • 01 Cổng hoa vải Rustic
 • 01 Phông màn Rustic
 • 01 Bàn Gia Tiên
 • 01 Bộ lư đồng
 • 01 Bàn mâm quả
 • 01 Bàn hai họ
 • 12 Ghế dựa
 • 02 Bộ ấm tách trà
 • 02 Bình hoa tươi
 • 01 Bảng tên Rustic
 • 01 Bảng chữ Cổng Hoa
 • Cổng hoa vải Nâng Cao
 • 01 Phông màn Nâng Cao
 • 01 Bàn Gia Tiên
 • 01 Bộ lư đồng
 • 01 Bàn mâm quả
 • 01 Bàn hai họ
 • 12 ghế Tiffany
 • 02 Bộ ấm tách trà
 • 05 Bình hoa tươi
 • 12 dĩa tròn & 12 nĩa
 • 12 khăn ăn trang trí
 • 01 Bảng chữ hoa vải
 • 01 Bảng chữ cổng hoa
Content Protection by DMCA.com
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo