Mỹ Quỳnh & Minh Tiến

Dịch vụ trang trí cưới hỏi uy tín, chất lượng bởi Dianthus Wedding Decor.

Date: June 30th, 2019
Bride & Groom: Mỹ Quỳnh & Minh Tiến
Organized by Viet Nam Wedding Planner
Planning by MaiLee V.N.W.P.
Color Theme: 
Decoration Team: Dianthus Wedding Decor
Decoration Photo: Sweet Love Studio
Photographer:
Videography:
Make-up Artist:
Location: Windsor Plaza Hotel, Sài Gòn, Việt Nam