Minh Trang & Kevin Hicks

Date: March 16th, 2019
Bride & Groom: Minh Trang & Kevin Hicks
Organized by Viet Nam Wedding Planner
Color Theme: 
Decoration Team: Dianthus Wedding Decor
Decoration Photo: Sweet Love Studio
Photographer: TMC
Videography: Dragon Films Wedding & Events
Make-up Artist:
Location: Sai Gon, Viet Nam

Hai bạn Minh Trang & Kevin Hicks đã sử dụng dịch vụ Trang Trí Nhà Lễ Gia Tiên Hoa Tươi – Gói Orinana được cung cấp bởi Dianthus, sau đây là hình ảnh chi tiết của gói dịch vụ.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo